Besluitenlijst 01 augustus 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 augustus 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 25 juli 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 juli 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Woonplaatsgrenswijziging Geerpark in het kader van de wet Bag

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woonplaatsgrens die in Geerpark en zowel in Haarsteeg als Vlijmen ligt aan te passen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Geerpark zal dan voortaan in zijn geheel in Vlijmen liggen.

Stukken

3.

Meeliften scholen met gemeentelijke afvalinzameling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bestaande beleidslijn, dat scholen in de gemeente Heusden gratis meeliften met de gemeentelijke inzameling van huishoudelijk afval, ook na de invoering van omgekeerd inzamelen toe te passen bij de gescheiden inzameling van PMD-afval en GFT-afval.

Stukken

4.

Aanwijzen van twee alternatieve locaties voor ondergrondse container Aziëlaan en Lindestraat Drunen

Behandelvoorstel

Aanwijzen van twee alternatieve locaties voor ondergrondse container Aziëlaan en Lindestraat Drunen
Het college heeft twee eerder vastgestelde locaties voor ondergrondse containers voor het omgekeerd inzamelen van restafval in fase 3 (Drunen-West) laten vervallen. Dit zijn: ‘Aziëlaan tegenover nummer 56’ en ‘Lindestraat naast nummer 61’. In plaats daarvan zijn de locaties ‘Egyptering bij Marokkolaan’ en ‘Kastanjelaan-West tussen nummers 171 en 199 (in gazon)’ vastgesteld. De ondergrondse containers worden naar verwachting in september a.s. op deze locaties geplaatst.

Stukken

5.

Memo raad transitie sociaal domein augustus 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein augustus 2017’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht