Besluitenlijst 01 december 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 december 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Welzijnssubsidies 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over de aangevraagde welzijnssubsidies voor 2016.

Stukken

2.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Reglement Burgerlijke Stand 2016’, de ‘Beleidsregel kosteloze en administratieve huwelijksvoltrekkingen gemeente Heusden 2016’ en de ‘Rechtspositieregeling voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Hierdoor wordt onder meer de openstelling voor de huwelijksvoltrekking verruimd en heeft het bruidspaar maximale vrijheid in de keuze voor een locatie. De regelingen treden per 1 januari a.s. in werking.

Stukken

3.

Verlenging contract Wecycle

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een overeenkomst met Wecycle te verlengen tot en met 31 december 2017. Wecycle zorgt voor de inzameling van elektronische afval (afval van wit- en bruingoed) op de milieustraat.

Stukken

4.

Subsidies oplaadvoorziening eigen terrein Van Ostadeplein 6 en Mozartlaan 15 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidies te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan het Van Ostadeplein 6 en de Mozartlaan 51 in Drunen.

Stukken

5.

Nieuw gebiedscontract voor subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant.’. Deze subsidieregeling stimuleert particulier en agrarisch natuurbeheer.

Stukken

6.

Zonnepanelen op gemeentehuizen Vlijmen en Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om zonnepanelen te plaatsen op de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen. De zonnepanelen dragen bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot van de gemeentehuizen. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie. Aan de raad wordt een krediet gevraagd van € 115.000; het voorstel hierover komt op de agenda van de raadsvergadering van 16 februari 2016.

Stukken

7.

Jaarverslag 2014 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid mevrouw M. de Wild over beschut werken

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw M. de Wild (PvdA Heusden) over beschut werken.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 24 november 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 24 november 2015 vastgesteld.

Stukken

10.

Uitspraak Raad van State hoger beroep Tankservice Kuijs

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 2015. De voorzieningenrechter verklaart daarin het hoger beroep in de handhavingszaak over het tankstation aan de Pastoriestraat in Vlijmen ongegrond en wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. De eerdere last onder dwangsom blijft daarmee in stand.

Stukken

Uitgelicht