Besluitenlijst 01 februari 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 01 februari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Resultaten enquete afvalproeven Vlijmen

Behandelvoorstel

Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de enquête die eind 2015 is uitgevoerd onder de bewoners van een deel van de wijk in Vlijmen Vliedberg, waar momenteel afvalproeven worden uitgevoerd. Ook nam het college kennis van de afvalcijfers over 2015 ten opzichte van 2014, zowel voor de gehele gemeente als voor de proefwijk Vlijmen Vliedberg.

Stukken

2.

Innovatiebudget sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een innovatiebudget sociaal domein in te stellen. Met dit budget wil het college kleinschalige vernieuwende (burger)initiatieven, die zich richten op innovatie van de zorg en ondersteuning, financieel op weg helpen.

Stukken

3.

Regeling kostenvergoeding gebruik eigen apparatuur gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘Regeling kostenvergoeding gebruik eigen apparatuur gemeente Heusden’ vast te stellen. Tegelijkertijd is als gevolg van deze regeling de gedragscode integriteitsbeleid gemeente Heusden op een aantal punten aangevuld

Stukken

4.

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht inspectierapport reality check

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het provinciale inspectierapport reality check en informeert de raadsleden over de uitvoering van de verbeterpunten voor de gemeente Heusden. Het rapport gaat over de uitvoering van het gemeentelijk toezicht in het domein omgevingsrecht met als centraal risicothema het toezicht op brandveiligheid bij zorginstellingen.

Stukken

5.

Erfpacht bedrijfsgrond Het Hoog I aan HTW Sleegers Holding BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met H.T.W. Sleegers Holding BV over een perceel bedrijfsgrond op Het Hoog I ter grootte van 6.257 vierkante meter.

Stukken

6.

Afwijking inkoopbeleid voor meerwerk bodemsanering Tuinbouwweg 31 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoopbeleid voor het meerwerk bij een bodemsanering aan de Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg. Voor de uitvoering wordt opdracht gegeven aan Gubbels Grondwerken en Sloopwerken uit Helvoirt die ook de eerdere opdracht kreeg.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar Stichting Scala

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift, ingediend door de Onderwijsjuristengroep namens Stichting Scala, niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift is gericht tegen het beschikbaar stellen van een bedrag voor het buitenonderhoud van diverse scholen.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 26 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 januari 2016 vastgesteld.

Stukken

9.

Glasvezelaanleg buitengebied gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied met een coöperatie aan te merken als burgerinitiatief. De keuze van de ZLTO Oostelijke Langstraat om te werken aan de oprichting van de coöperatie Langstraatglas wordt ondersteund. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de legesverordening zo aan te passen dat deze de glasvezelaanleg in het buitengebied vergemakkelijkt.

Stukken

Uitgelicht