Besluitenlijst 01 maart 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 maart 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Overeenkomst over woningbouw op de locatie Victoria in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met V.O.F. Victoria Haarsteeg een overeenkomst te sluiten over de bouw van maximaal 161 woningen op de locatie Victoria in Haarsteeg.

Stukken

2.

Aanbesteden maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de werkzaamheden in het project ‘Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’ aan te besteden met een nationale openbare procedure.

Stukken

3.

Vervanging dak sporthal Die Heygrave in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de (asbesthoudende) dakbedekking van sporthal Die Heygrave in Vlijmen te vervangen. De huidige leibedekking wordt vervangen door metalen dakplaten. Tegelijkertijd worden de inhammen van het hoge dak doorgetrokken zodat er één hoog vlak dak ontstaat. In de zomer van dit jaar worden de werkzaamheden uitgevoerd. De omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Stukken

4.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein maart 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein maart 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 23 februari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 februari 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht