Besluitenlijst 01 mei 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 mei 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 27 april 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 24 april 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 27 april en 4 mei.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 27 april en 4 mei 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Voetbalveld Ambrosiushof

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een stuk landbouwgrond beschikbaar te stellen voor de aanleg van een gemeenschappelijk trapveldje achter de Ambrosiushof in Haarsteeg. Dit besluit komt voort uit een wijktip uit de wijkgesprekken van 2011. Bewoners hebben aangegeven zelf de benodigde werkzaamheden uit te voeren en zorg te dragen voor de goals.

Stukken

4.

Straatnaamgeving

Behandelvoorstel

Het nieuwe woningbouwgebied Geerpark in Vlijmen wordt in deelprojecten gerealiseerd. Het college heeft besloten aan deze deelprojecten de naam ‘Morgen’ te geven, gevolgd door een deelprojectnummer (Morgen I, Morgen II, Morgen III etc.….). De naam ‘Morgen’ verwijst naar een oude oppervlaktemaat, die is teruggevonden in aankoopaktes van gronden in het plangebied. De projectnaam verdwijnt zodra het project afgerond is.

Stukken

5.

Privatisering Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten zwembad Het Run in de markt te zetten. Dit houdt in dat geïnteresseerde ondernemers een aanbieding kunnen doen om de exploitatie van het zwembad over te nemen. Uitgifte gebeurt in erfpacht. Randvoorwaarde hierbij is dat het zwembad open blijft voor publiek. Het besluit draagt bij aan een te realiseren bezuiniging van € 300.000

Stukken

6.

Voortgangsrapportage duurzaamheid 2011.

Behandelvoorstel

In de duurzaamheidagenda geeft de gemeente Heusden aan wat ze op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. De rapportage die het college heeft vastgesteld, geeft inzicht in de huidige stand van zaken.

Stukken

7.

Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de zomerperiode geen extra inzamelronden voor GFT-afval te houden. Vanwege de mogelijke overlast door warm weer had de raad gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. De nadelen blijken groter dan de voordelen.

Stukken

8.

Toezichtplan openluchtzwembad Het Run.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het toezichtplan voor openluchtzwembad Het Run aan te passen. Dit plan regelt het toezicht bij het zwembad. Redenen voor de aanpassing zijn een wijziging in de personele bezetting en een opmerking van de provincie over het toezicht in het peuterbad.

Stukken

Uitgelicht