Besluitenlijst 01 mei 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 mei 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 24 april 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 24 april 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2017 en jaarverslag klachten 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften over 2017 en stelde het jaarverslag over klachten in 2017 vast. Beide jaarverslagen worden ter informatie aan de raadsleden gestuurd.

Stukken

3.

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2016. De onderzoeksresultaten geven voor onze gemeente een positief beeld van de kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Er zijn daarbij ook nog verbeterpunten waarop actie is of wordt ondernomen.

Stukken

4.

Mandatering en volmacht ondertekening verwerkersovereenkomsten

Behandelvoorstel

Het college gaat het aangaan van verwerkersovereenkomsten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mandateren aan de clustermanagers. Hierbij geldt als voorwaarde dat de overeenkomsten moeten voldoen aan het door het college vastgestelde standaardmodel.

Stukken

Uitgelicht