Besluitenlijst 01 november 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 november 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 25 oktober 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 oktober 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Eindrapport energiebesparingsproject ‘Drunen Noord Bespaart’

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het eindrapport ‘Drunen Noord Bespaart’ over een energiebesparingsproject van de energiecoöperatie Energiek Heusden in Drunen Noord. In dit project zijn mooie resultaten behaald. Het college stuurt het eindrapport, zoals eerder is toegezegd, ter kennisname toe aan de raadsleden.

Stukken

3.

Samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer De Meierij

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het samenwerkingsverband met de gemeenten en waterschappen in de werkeenheid De Meierij voort te zetten door het aangaan een nieuwe overeenkomst tot en met 2020. Doel van de samenwerking is om besparingen in de afvalwaterketen te realiseren.

Stukken

4.

Rapportage en conclusies werkbezoek Otjiwarongo september 2016

Behandelvoorstel

Het college nam kennis van de resultaten van het afsluitende bezoek dat een ambtelijke delegatie bracht aan Otjiwarongo in Namibië en stuurt de informatie hierover toe aan de raadsleden

Stukken

5.

Afspraken bedrijventerreinen, jaarrekening en jaarverslag 2015 regio Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de definitieve versie van de jaarrekening en het jaarverslag 2015 regio Noordoost Brabant en stuurt deze met een begeleidend memo aan de raadsleden. In dit memo wordt ook een toelichting gegeven op de regionale afspraken over bedrijventerreinen. De regionale afspraken in Noordoost-Brabant worden gemaakt om het overschot aan bedrijventerreinen en nieuwe plannen daarvoor terug te dringen.

Stukken

6.

Verkoop percelen aan Groenewoud in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de percelen aan het Groenewoud in Herpt, kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie G, nummers 121 en 1360 (gedeeltelijk) met een oppervlakte van 27.933 m², te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende bedrijf met daarbij behorende woning.

Stukken

7.

Aanvullende subsidie Veilig Thuis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Veilig Thuis Midden Brabant een subsidie toe te kennen van € 12.099,78 voor de noodzakelijke verbetering ten behoeve van het verbeterplan voor de inspecties en voor het aanstellen van 4,19 fte ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijst.

Stukken

8.

Mandaat afhandeling aanvragen voor hulp bij het huishouden

Behandelvoorstel

Het college besloot B. Smit (medewerker ondersteuning Welzijn) en M. Buskens (consulent Wmo) mandaat te verlenen om de keukentafelgesprekken en de verdere afhandeling van de aanvragen huishoudelijke hulp uit te voeren.

Stukken

9.

Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting 2017

Behandelvoorstel

Het college informeert de raadsleden met een memo over de gesprekken die zijn gevoerd met ondernemers over toeristenbelasting en watertoeristenbelasting. Deze gesprekken volgden op een motie die de raad eerder dit jaar aannam bij de behandeling van de voorjaarsnota. Het college houdt vast aan het stelsel met één tarief toeristenbelasting en watertoeristenbelasting voor alle type accommodaties. De raad neemt tijdens de vergadering over de begroting 2017 op donderdag 10 november aanstaande hierover een besluit bij het vaststellen van de betrokken verordeningen.

Stukken

10.

Intrekking verordening forensenbelasting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een memo over het intrekken van de verordening forensenbelasting toe te sturen aan de raadsleden. De raad neemt hierover tijdens de behandeling van de begroting 2017 op donderdag 10 november aanstaande een besluit.

Stukken

11.

Beantwoording politieke vragen begroting 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een memo over het intrekken van de verordening forensenbelasting toe te sturen aan de raadsleden. De raad neemt hierover tijdens de behandeling van de begroting 2017 op donderdag 10 november aanstaande een besluit.

Stukken

Uitgelicht