Besluitenlijst 01 oktober 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 oktober 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 24 september 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 24 september 2013 vastgesteld

Stukken

2.

Projectsubsidie 4e tranche 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee aanvragen voor projectsubsidie van stichting Lyra af te wijzen.

Stukken

3.

Verkeersoverlast Pastoriestraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de brieven beantwoord van bewoners van de Pastoriestraat in Vlijmen over de verkeerssituatie in hun straat tijdens de realisering van het Centrumplan Vlijmen.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplannen Touwslager en Bosscheweg

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de ontwerpbestemmingsplannen voor de vestiging van een gasbedrijf aan de Touwslager in Nieuwkuijk en het deels tot natuur herbestemmen van een bedrijfsperceel aan de Bosscheweg 67 te Drunen. Met deze ontwerpbestemmings-plannen wordt uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst waarmee de raad op 17 september 2013 heeft ingestemd.

Stukken

5.

Raadsinformatiebrief 5NOB september 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief van de regio 5-Sterren Noordoost Brabant vergezeld te laten gaan van een memo en deze stukken te sturen aan de leden van de raad.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaar afwijzing wob verzoek Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het bezwaar van Syntrus Achmea, tegen het niet verstrekken van de overeenkomst met Heijmans Vastgoed BV over het centrumplan Vlijmen, ongegrond te verklaren. De geheimhouding die de raad op de overeenkomst en andere daarmee samenhangende stukken heeft gelegd, blijft gehandhaafd.

Stukken

Uitgelicht