Besluitenlijst 01 september 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 september 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Wijziging huur volkstuinencomplex Oudheusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huurovereenkomsten met alle huurders van een volkstuin in Oudheusden te beëindigen en een huurovereenkomst aan te gaan met de Volkstuinvereniging Oudheusden i.o.. Deze verhuurt daarna de losse volkstuinpercelen. De werkzaamheden voor de overdracht van het complex, beginnen medio september.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

Convenant herstructurering bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkerdam

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bij voldoende nieuwe leden van de Vereniging voor parkmanagement Heesbeen-Bakkersdam een convenant met deze vereniging te ondertekenen. In het convenant worden afspraken gemaakt over de herstructurering van Heesbeen en Bakkersdam en de invoering van parkmanagement.

Stukken

3.

09:30 - 09:45 uur

Publicatie bestuurlijke uitgaven 1e halfjaar 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het overzicht van declaraties van de individuele collegeleden over het 1e halfjaar 2015 te publiceren op de gemeentelijke website www.heusden.nl.

Stukken

4.

09:45 - 10:00 uur

Openbare besluitenlijst collegevergadering 25 augustus 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 augustus 2015 vastgesteld.

Stukken

5.

10:00 - 10:15 uur

Voorstel schadeloosstelling Wijksestraat 3 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de door een deskundige van de rechtbank voorgestelde schadeloosstelling vanwege de onteigening van het perceel Wijksestraat 3 in de vesting Heusden. De gemeente is door deze onteigening eigenaresse geworden van dit perceel en hierdoor hebben de voormalige eigenaren, zoals gebruikelijk is, recht op een schadeloosstelling.

Stukken

6.

10:15 - 10:30 uur

Vragen artikel 61 Rvo F van der Lee Heusden Transparant over zienswijzen NRD GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte Detailniveau voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

7.

10:30 - 10:45 uur

Memo stand van zaken transitie sociaal domein september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein september 2015’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht