Besluitenlijst 02 april 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 april 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Kavelruil

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gemeentelijke landbouwpercelen beschikbaar te stellen voor een kavelruil. In deze kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wordt er grond vrij geruild voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de Ecologische Verbindingszones.

Stukken

2.

Aanwijzing toezichthouders

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om J.A. Hamers en J.N. Dijkshoorn aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bouwen, milieu en APV.

Stukken

3.

Ontwerpomgevingsvergunning Mortelweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor (delen van de) percelen sectie N, nummers 4162 en 4164 aan de Mortelweg in Vlijmen. Met deze vergunning kan een nieuwe woning met bijgebouwen gebouwd worden. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

4.

Representatierooster week 14

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 29 maart tot en met 7 april 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

5.

Aanpassing beleidsregels leerlingenvervoer 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de beleidsregels voor leerlingenvervoer aan te passen. De beleidsregels gelden vanaf het nieuwe schooljaar 2013/2014.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst 26 maart 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 maart 2013 vastgesteld.

Stukken

7.

Verkoop zes bouwkavels Molenpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om zes bouwkavels te verkopen in het Molenpark in Vlijmen. De prijs per vierkante meter bedraagt € 345,00. De verkoop vindt plaats via openbare verkoop.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaar 9 woningen Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 9 woningen aan de Abt van Grevenbroekstraat in Herpt gedeeltelijk gegrond verklaard. De vergunning blijft in stand met verbetering van de motivering en met verduidelijking van de daaraan verbonden voorwaarden.

Stukken

9.

Bezuinigingen op subsidies

Behandelvoorstel

Het college stelt aan de raad voor om voor het jaar 2014 de bezuinigingstaakstelling tot
€ 300.000,- uit te voeren door een aantal structurele bezuinigingen (al ingezet in 2013), het verlagen van het budget op projectsubsidies en uitvoering van de kaasschaafmethode (bezuiniging van 3,75 % op alle subsidies behalve sportverenigingen en subsidies waarbij afspraken met het rijk of regionale samenwerkingsverbanden gelden of waarbij sprake is van de hardheidsclausule). Verder besloot het college in 2014 een voorstel te doen voor de bezuinigingsopdracht voor 2015, door gebruik te maken van de verzamelde input van alle betrokkenen. De uiterlijke termijn voor indienen van de aanvraag voor budgetsubsidies is eenmalig gewijzigd naar 1 september 2013.

Stukken

Uitgelicht