Besluitenlijst 02 december 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 december 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwerpomgevingsvergunning Tankstation Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een tankstation aan de Spoorlaan in Drunen, nabij het Ei van Drunen. Met deze vergunning kan de aanvrager afwijken van het bestemmingsplan. Het voornemen tot verlening van deze vergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd vanaf 11 december 2014. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

2.

Inzamelprotocol Afvalstoffendienst s Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een inzamelprotocol vast te stellen voor het inzamelen, afvoeren en bewerken van huishoudelijk afval door de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch. Vernieuwing van de afspraken is nodig omdat de eerder vastgestelde samenwerkingsovereenkomst niet meer actueel is. Het inzamelprotocol vervangt de eerder vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. De praktische uitwerking gebeurt door een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst.

Stukken

3.

Openbare besluitenlijst college 25 november 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 november 2014 vastgesteld.

Stukken

4.

Bevoegdheden vervanger teammanager Bureau Veiligheid en Handhaving

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten H.J. Huizenga die bevoegdheden toe te kennen (mandateren e.a.) die nodig zijn ter vervulling van zijn taak als waarnemend manager voor Bureau Veiligheid en Handhaving.

Stukken

Uitgelicht