Besluitenlijst 02 januari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 januari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 december 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 19 december 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2018’ en het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2018’ vastgesteld.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor dakterras en aanpassen dak op de aanbouw van het pand Engstraat 8, Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft een beslissing genomen op de bezwaren tegen een omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras en het aanpassen van het dak op de aanbouw aan het pand Engstraat 8 in de vesting Heusden. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning in stand te houden onder aanvulling van de gegeven motivering.

Stukken

4.

Vaststellen wijzigingen CAR-UWO 2018-1

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht