Besluitenlijst 02 mei 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 mei 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Voortgang woonwagenlocatie Sportlaan Drunen 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan in Drunen te voltooien en hiervoor een aanvullende krediet beschikbaar te stellen. Daarbij wordt uitgegaan van zes te verhuren woonwagenstandplaatsen. Vooraf wordt elke aanvraag getoetst in het kader van de Wet Bibob. Hierover wordt binnenkort met bewoners van deze locatie gesproken.

Stukken

2.

Afhandeling lopende indicaties hulp bij het huishouden 2017

Behandelvoorstel

Het college informeert de huishoudens, waarvan de hulp bij het huishouden in Zorg in Natura per 31 december 2017 afloopt en die al voor 1 januari 2017 is toegekend, met een brief over hun nieuwe toewijzing voor schoon en leefbaar huis voor de komende vijf jaar.

Stukken

3.

Voorontwerpbestemmingsplan De Gorsen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ˈDe Gorsen’. Dit plan maakt de bouw van maximaal 100 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water mogelijk in Elshout. Het plan ligt vanaf 11 mei 2017 gedurende vier weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

4.

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het voorontwerpbestemmingsplan ´Centrum, Vlijmen´. Dit plan voorziet het centrum van Vlijmen van een planologische regeling. Het plan ligt vanaf 11 mei 2017 gedurende vier weken ter inzage. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 25 april 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 25 april 2017 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht