Besluitenlijst 02 september 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 september 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verkoop grond Nigerplantsoen 15 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de groenstrook naast het Nigerplantsoen 15 in Drunen te verkopen aan de eigenaar van dit pand. De koper betaalt de kosten voor het verleggen van de in de groenstrook aanwezige duiker.

Stukken

2.

Bijdrage Integraal Veiligheidsfonds Oost Brabant 2014 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor het jaar 2014 een financiële bijdrage van € 10.811 toe te kennen voor deelname aan het Integraal Veiligheidsfonds Oost-Brabant en hiervoor in de begroting 2015 een bedrag te ramen. Dit fonds biedt gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie middelen voor een integrale aanpak van regionale veiligheidsproblemen.

Stukken

3.

Openbare besluitenlijst college 26 augustus 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 26 augustus 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht