Besluitenlijst 03 februari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 februari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanleg glasvezelinfrastructuur Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een open en modern glasvezelnetwerk aan te laten leggen op Metal Valley. Het glasvezelnetwerk zal eigendom worden van de Coöperatieve Vereniging Glasnet Heusden en deze zal het netwerk dus ook beheren en onderhouden. Om klanten die nu al een contract hebben tijdig te kunnen aansluiten gaat de aanleg binnenkort van start.

Stukken

2.

Factureren voor zorgaanbieders zonder overeenkomst met de gemeente

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten hoe het invulling geeft aan het overgangsrecht voor bestaande cliënten in onze gemeente die zorg ontvangen van zorgaanbieders die geen raamovereenkomst hebben met de gemeente Heusden. Deze zorgaanbieders kunnen de zorg factureren volgens het tarief dat in de raamovereenkomst staat die zij hebben gesloten in de regio waar zij hun thuisbasis hebben.

Stukken

3.

Overeenkomst gemeente en mevrouw CFM. van de Ven over plaatsen kunstwerk 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor een periode van een jaar een overeenkomst aan te gaan met kunstenares Catharina van de Ven uit Heusden voor het plaatsen van een kunstwerk op de daarvoor bestemde wisselsokkel in de vesting Heusden.

Stukken

4.

Evaluatie en afronding Eneco Tour 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de evaluatie van de Eneco Tour 2014 en voor de eindafrekening nog € 1.469,89 beschikbaar te stellen. Verder heeft het college besloten om in 2015 geen etappe van de Eneco Tour te faciliteren.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 27 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 januari 2015 vastgesteld.
Collegevoorstel Vaststellen straatnamen De Putter, Dillenburg en deelprojectnaam De Grassen
Het college heeft per brief van 1 november 2010 aan Stichting Liliane Fonds te kennen gegeven positief te staan tov het noemen van een straat naar de oprichters van de Stichting Liliane Fonds.
Tijdens de besluitvorming van vorige week is in de afweging aan dit gegeven geen aandacht gegeven. Het college is van mening dat zich nu de goede gelegenheid voordoet om de toezegging bij brief van 1 nov. 2010 gestand te doen. Om deze reden trekt het college het besluit van 27 januari 2015 tot het toekennen van de straatnaam Zomerhitte in en besluit aan de betreffende straat de naam Liliane Brekelmanssstraat toe te kennen

Stukken

6.

Bestuurlijke toekomst Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een experiment uit te voeren om maatschappij en overheid dichter bij elkaar te brengen. Dit experiment wordt ook uitgevoerd om antwoord te krijgen op een vraag van de provincie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Heusden. Overigens hebben alle gemeenten in Noord-Brabant deze vraag van de provincie gehad.

Stukken

Uitgelicht