Besluitenlijst 03 juli 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juli 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 25 juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 25 juni 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Herinrichting woonwagenlocatie Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een krediet van € 289.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Nassaulaan in Vlijmen. Doel is om de brandveiligheid te verbeteren en de woonwagenstandplaatsen te verkopen, of wanneer men niet kan kopen, in erfpacht uit te geven aan de huidige huurders. De ambitie is om de herinrichting binnen een jaar te voltooien. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Kavelruil GOL-Maashoevenweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavelruil aan te gaan waarin zowel doelstellingen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat als taakstellende verkoopdoelstellingen van de gemeente worden gerealiseerd. In de kavelruil brengt de gemeente 21.17.05 ha grond in en wordt 02.76.60 ha grond aan de gemeente toebedeeld.

Stukken

4.

Uitvraag subsidie O3 en Stichting de Schroef 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitvraag voor subsidieactiviteiten van O3 en Stichting de Schroef voor 2019 en 2020 vast te stellen. O3 en Stichting de Schroef zorgen in Heusden voor aanbod op het vlak van welzijn, sport en bewegen.

Stukken

5.

Aanbesteding kermissen

Behandelvoorstel

Het college heeft de organisatie van de kermissen in de gemeente Heusden voor 2019 gegund aan de VOF Gebroeders Regter.

Stukken

6.

Vestiging erfdienstbaarheid voor onderhoud sloot aan de Mayweg in Elshout

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met de Tankens Beleggingsmaatschappij B.V. voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nummer 472. Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd om het waterschap, na voltooiing van de woningbouw in het plangebied ‘De Gorsen’ in Elshout, in de gelegenheid te stellen de watergang aan de Mayweg te onderhouden.

Stukken

7.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over groenonderhoud rotonde A59 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid de heer A.J. Gorter (D66 Heusden), over het groenonderhoud in relatie tot de verkeersveiligheid op de rotonde nabij de Jonkheer de la Courstraat en de A59 in Nieuwkuijk, beantwoord.

Stukken

Uitgelicht