Besluitenlijst 03 juni 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 03 juni 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen art 61 RvO DMP inzake PvH

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van Rooij (DMP) over de openstelling van de Poort van Heusden.

Stukken

2.

Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan en het exploitatieplan ‘Centrum Vlijmen’ gewijzigd vast te stellen. De raad neemt op 18 juni 2013 een besluit. Daarna liggen het bestemmingsplan en het exploitatieplan zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend

Stukken

Uitgelicht