Nota van uitgangspunten ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2015”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2015”.

Uitgelicht