Besluitenlijst 03 mei 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 mei 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Voorbereiding bestemmingsplan voor locatie Parklaan in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten als voorbereiding op de bouw van woningen aan de Parklaan in Vlijmen een dialoogsessie te organiseren met omwonenden. Hun reacties en suggesties worden betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor woningbouw op deze locatie.

Stukken

2.

Verklaring voor staatssecretaris over SUWInet bij Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief te sturen, waarin het verklaart dat de gemeente Heusden voldoet aan alle normen die worden gesteld aan het veilig gebruik van SUWInet. SUWInet is een systeem dat instanties gebruiken voor de uitwisseling van informatie op het gebied van werk en inkomen.

Stukken

3.

Garantie ontheffing parkeerregime Centrumplan Vlijmen voor Stichting Woonveste

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Stichting Woonveste de garantie te geven, dat de toekomstige bewoners van 14 appartementen in de oostwand aan het Plein in Vlijmen een ontheffing per woonadres kunnen krijgen om in de blauwe zone te parkeren. Deze garantie wordt gegeven om een gewenste wijziging – te weten meer winkels in de oostwand – mogelijk te maken. Bij het besluit is rekening gehouden met het parkeerbeleid dat voor de nieuwe situatie op het Plein gaat gelden.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 26 april 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst 26 april 2016 vast.

Stukken

Uitgelicht