Besluitenlijst 03 oktober 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 oktober 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 26 september 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 26 september 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Memo aan de raadsleden over stand van zaken transitie sociaal domein oktober 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein oktober 2017’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht