Besluitenlijst 04 augustus 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 augustus 2015
Aanvang:
09:15 uur
1.

Bijdrage Streekfonds Het Groene Woud

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de samenwerking in stichting Streekhuis Het Groene Woud voor te zetten en jaarlijks een bijdrage van € 1.000 te doneren aan het Streekfonds Het Groene Woud.

Stukken

2.

Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom frietzaak Gounodlaan 26 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder dwangsom, tot beëindiging van het bedrijfsmatig gebruik op het woonadres Gounodlaan 26 in Vlijmen, ongegrond te verklaren.

3.

Vaststellen straatnamen De Grassen-Siergrassen en Geerpark-Morgen II 2e fase

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele nieuwe straatnamen toe te kennen in het plan De Grassen en Geerpark in Vlijmen.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 21 juli 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 juli 2015 vastgesteld.

Stukken

5.

Overeenkomst met Inlichtingenbureau inzake geautomatiseerde kwijtschelding

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst tussen de gemeente Heusden en het Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor de geautomatiseerde toets voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Stukken

6.

Ontwerp wijzigingsbesluit Heusden Buitengebied De Hoeven G 291

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit ‘Heusden Buitengebied, De Hoeven G 291’. Het plan ligt vanaf 13 augustus a.s. gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

Uitgelicht