Besluitenlijst 04 december 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 december 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 november 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 november 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 30 november tm 9 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 30 november tot en met 9 december 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Gedeeltelijke sloop opstallen Poort van Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de voormalige bedrijfshallen van Kasteeldreef 46 in Drunen op het terrein van de Poort van Heusden te slopen. De bedrijfshallen zijn niet nodig voor de ontwikkeling van het gebied.
De onderhoudskosten wegen niet op tegen de opbrengsten. De ondergrond kan verkocht worden als kavel voor woningbouw.

Stukken

4.

Dagvaarding Tankservice Kuijs Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten verweer te voeren tegen de dagvaarding die is uitgebracht door mr. R.G.J. Ensink van Holla advocaten, namens Tankservice Kuijs in Vlijmen.

Stukken

5.

Behandeling aanvraag monumentenstatus kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de rooms-katholieke kerk van de Heilige Goddelijke Voorzienigheid met pastorie, in Vlijmen (Vliedberg), niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Daarmee neemt zij de voordracht van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 27 september 2012 niet over, en willigt zij het verzoek van het Cuypersgenootschap van 19 juli 2011 niet in.

Stukken

6.

Uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59

Behandelvoorstel

Het college heeft op 12 december 2011 de bouwvergunning voor het oprichten van een geluidsscherm langs de A59 gedeeltelijk ingetrokken. Hiertegen is een bezwaar ingediend, dat niet ontvankelijk is verklaard door het college. . De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 26 september 2012 dit collegebesluit juist bevonden. Het college heeft kennisgenomen van deze uitspraak

Stukken

7.

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op 12 december 2012 samen met alle 20 partners van de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt vooruit op een medio 2013 door de raad goed te keuren Bestuursovereenkomst. Daarin worden voor de parijen de projecten, de organisatie en de financiële bijdragen voor het totale GOL beschreven.

Stukken

8.

Uitvoeren van rioleringsmaatregelen in de wijken VenneOost Nieuwkuijk Vliedberg en Vlijmen Dorp

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om rioolrenovaties uit te laten voeren in de wijken Venne-Oost, Vliedberg, Nieuwkuijk, Vlijmen dorp en de Priemsteeg. De werkzaamheden starten in het 2e kwartaal van 2013. De werkzaamheden leveren weinig overlast op voor de omwonenden.

Stukken

9.

Ombouwen rioolgemalen naar GPRS ADSL verbinding en aanbesteden hoofdpost

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de rioolgemalen van de gemeente Heusden te voorzien van een GPRS verbinding zodat de gemalen ook in de toekomst op een betrouwbare, stabiele en snelle manier bestuurd en gemonitord kunnen worden

Stukken

10.

Evaluatie herijking leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

Het college heeft, naar aanleiding van de evaluatie herijking leerlingenvervoer, de beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Heusden aangepast.

Stukken

11.

Intentieverklaring combinatiefuncties

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de intentie af te geven om in 2013 het aantal combinatiefunctionarissen uit te breiden van 4 fte naar 9,25 fte. Hierdoor kan sport- en beweegstimulering, worden uitgebreid.

Stukken

12.

Brief erfgoedvereniging Heemschut over plannen zorgresidentie

Behandelvoorstel

Het college heeft de brief van de erfgoedvereniging Heemschut beantwoord. Deze gaat over het bouwplan van een zorgresidentie nabij de kasteelruïne.

Stukken

13.

Agendapunten raad 1ste halfjaar 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft een overzicht vastgesteld van onderwerpen die gepland staan voor de raad, tot en met de raadsvergadering van juni 2013

Stukken

14.

Privatisering Het Run keuze ondernemer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de selectieprocedure in verband met privatisering van openluchtzwembad Het Run in Drunen te sluiten. Ze kiest ervoor om met firma De Smulkar verder te praten over de mogelijke exploitatie van het zwembad.

Stukken

Uitgelicht