Besluitenlijst 04 december 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 december 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 27 november 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 27 november 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanbesteding exploitatie openluchtzwembad Het Run 2019 - 2023

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de onderhandse aanbesteding van de exploitatie van openluchtzwembad Het Run voor 2019 – 2023 te starten.

Stukken

3.

Prestatieafspraken voor 2019 tussen gemeente, Stichting Woonveste en de Huurdersvereniging Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de prestatieafspraken met Stichting Woonveste en de Huurdersvereniging Heusden voor 2019 vastgesteld. Het college informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

4.

Geliberaliseerde pachtprijs 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de geliberaliseerde pachtprijzen ook voor 2019 gelijk te houden aan de voorgaande 3 jaren. Daarbij heeft het college de bevoegdheid om een marge te hanteren van 0,15% om af te wijken als dit nodig is.

Wethouder Van Bokhoven heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.

Stukken

5.

Resultaten CEO Wmo en CEO Jeugd 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2017. De resultaten van beide onderzoeken zijn samengevat in aparte factsheets en deze worden gepubliceerd op de websites van de gemeente en van Bijeen. Het college heeft verder ingestemd met een verbeteractie voor de bekendheid en inzet van de cliëntondersteuning.

Stukken

6.

Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan over de Zuiderwaterlinie. In deze overeenkomst staan afspraken om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal te positioneren voor bezoekers. Tijdens de zogenoemde Liniemeeting in Megen op 13 december a.s. wordt de overeenkomst door onder meer de provincie, waterschappen en andere gemeenten langs de Zuidwaterlinie ondertekend.

Stukken

Uitgelicht