Besluitenlijst 04 februari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 februari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen artikel 61 Rvo Van den Brandt GH over leges omgevingsvergunning Nassaudwarsstraat 5 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen Heusden) over de legesbetaling voor de omgevingsvergunning voor het rijksmonument Nassaudwarsstraat 5 in Vlijmen beantwoord.

Stukken

2.

Vragen artikel 61 Rvo Broos DMP over sloop gemeentelijke gebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid R.P.J. Broos (DMP Heusden) over sloop van gemeentelijke panden beantwoord.

Stukken

3.

Vragen artikel 61 Rvo Rijnders Huisman CDA en vragen AJK over verkoop van pachtgrond

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid D.F.M.J. Rijnders-Huisman (CDA) over de verkoop van pachtgrond beantwoord.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo Van der Lee HT over de Putter

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de Putter beantwoord.

Stukken

5.

Tijdelijke directeur bestuurder en raad van toezicht Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op basis van het Burgerlijk Wetboek, een verzoek bij de rechtbank Oost-Brabant in te dienen om de heer Cretier tijdelijk als directeur-bestuurder te benoemen van Stichting De Voorste Venne. Verder wil het college de statuten aan laten passen waardoor het instellen van een raad van toezicht mogelijk wordt gemaakt en het minimum aantal bestuurders vervalt.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst van 28 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 januari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht