Besluitenlijst 04 juli 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 juli 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vestiging erfdienstbaarheden De Akker Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om erfdienstbaarheden van weg te vestigen vanwege de aanleg van een expeditieroute op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 3064 aan De Akker in Vlijmen.

Stukken

2.

Aanvraag omgevingsvergunning voedersilo Kapelstraat 46 Elshout

Behandelvoorstel

Het college van Heusden besloot om de aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een voedersilo aan de Kapelstraat 46 in Elshout te weigeren.

Stukken

3.

Voorontwerpbestemmingsplan Drunen Groenewoud 40

Behandelvoorstel

Het college besloot het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drunen Groenewoud 40’ voor inspraak ter inzage te leggen. Met dit plan wordt de bouw van een vrijstaande woning op het perceel tussen Groenewoud 38 en 42 in Drunen mogelijk gemaakt.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 27 juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 juni 2017 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht