Beantwoording art-61 vragen van de fractie DMP Heusden inzake het terrassenbeleid in Heusden-vesting.

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 04 juni 2012”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 04 juni 2012”.

Uitgelicht