Besluitenlijst 04 oktober 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 oktober 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 27 september 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 27 september 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Hulp bij het huishouden 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de bijlage in de raamovereenkomst over hulp bij het huishouden en de daarbij behorende tarieven voor 2017 vastgesteld. Hiermee kan de inkoop voor hulp bij het huishouden 2017 van start gaan. Daarnaast is besloten om de Huishoudelijke Hulp Toelage per 1 januari 2017 stop te zetten en vanaf nu geen nieuwe klanten meer toe te laten.

Stukken

3.

Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ‘Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant’

Stukken

4.

Aanbesteding administratieve ondersteuning uitvoering Wmo-jeugdzorgtaken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het uitvoeren van de administratieve dienstverlening Wmo- en Jeugdzorgtaken voor 2016 en 2017 enkelvoudig onderhands aan te besteden bij het Zorg-Lokaal.

Stukken

5.

Krediet voor herstraten Mr. Prinsenstraat en gedeelte Haarsteegsestraat in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college besloot een krediet van € 166.850 beschikbaar te stellen voor het herstraten van de Mr. Prinsenstraat en een gedeelte van de Haarsteegsestraat in Haarsteeg. De werkzaamheden kunnen naar verwachting medio oktober starten, te beginnen met de Haarsteegsestraat.

Stukken

6.

Koopovereenkomst Geerpark fase 1c

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met Geerpark B.V. een overeenkomst te sluiten over de verkoop van 134 bouwkavels in het plangebied Geerpark in Vlijmen.

Stukken

7.

Aankoop gronden voor waterslinger Geerpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot aankoop van gronden voor de waterslinger in het plangebied Geerpark in Vlijmen. De gemeente kan door deze grondaankoop overgaan tot verdere aanleg van de zuidelijke waterslinger. Hierdoor is het mogelijk om een volgende fase van Geerpark in ontwikkeling te nemen.

Stukken

Uitgelicht