Besluitenlijst 04 september 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 september 2012
Aanvang:
00:15 uur
1.

Noordelijk tracedeel randweg Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de uitgangspunten voor het noordelijk tracédeel van de randweg aan te passen en in te stemmen met een nieuwe variant “Voorste Zeedijk compact”. In deze variant wordt op dit tracédeel ook landbouwverkeer toegestaan waardoor minder ruimte nodig is. In de raadsvergadering van 30 oktober 2012 wordt deze variant aan de raad voorgesteld. Daarna zal gezamenlijk met de gemeente
`s-Hertogenbosch het bestemmingsplan opgesteld worden.

Stukken

Uitgelicht