Besluitenlijst 05 januari 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 januari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwerpbestemmingsplan De Grassen 1e fase en ontwerpbesluit welstandsvrij De Grassen 1e fase

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Grassen 1e fase’. Met het bestemmingsplan wordt de bouw mogelijk van maximaal 160 woningen ten noordoosten van de kern Vlijmen. Het plan ligt 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarnaast stelt het college de raad voor om De Grassen 1e fase welstandsvrij te maken. Het ontwerpbesluit daarvoor ligt ook 6 weken ter inzage. In deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Stukken

2.

Projectsubsidies 1e tranche 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen aan Team Brabant 2000 (Nederlands Kampioenschap MTB 2016), Gymnastiekvereniging Inion (introductie van Freerunning), Heemkundekring Onsenoort (expositie Langstraatspoorlijn) en de Vincentiusvereniging (oprichting Vincentiuswinkel).

Stukken

3.

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Vlijmen vast te stellen. Het college maakt daarbij het voorbehoud dat de raad ook instemt met dit ontwerp. Ook stelt het de raad voor om een krediet van € 1,3 miljoen voor de uitvoering van fase 1 beschikbaar te stellen. Het ontwerp wordt op 27 januari a.s. gepresenteerd in de informatievergadering Ruimte. De raad neemt naar verwachting op 16 februari een besluit.

Stukken

4.

Vaststelling jeugdnota Het Beste voor de Jeugd

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de jeugdnota ‘Het Beste voor de Jeugd!’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 februari a.s.

Stukken

5.

Aanvraag subsidie oplaadvoorziening eigen terrein James Wattlaan 15 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de James Wattlaan 15 in Drunen.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijsten college 22 en 23 december 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijsten van 22 en 23 december 2015 vastgesteld.

Stukken

7.

Nota op goede gronden

Behandelvoorstel

Het college stelt aan de raad voor om de nota ‘Op goede gronden 2016’ vast te stellen. Hierin wordt vastgelegd hoe het grondbeleid van de gemeente wordt ingezet voor de strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente. De nota ‘Op goede gronden’ legt deze beleidslijn integraal vast voor exploitatiegebieden, cultuurgronden, groenstroken en gemeentelijk vastgoed.
Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 februari aanstaande.

Stukken

Uitgelicht