Besluitenlijst 05 juli 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 juli 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwerpbestemmingsplan Vlijmen Kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college besloot in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlijmen, Kerk Vliedberg’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van een appartementengebouw met 50 appartementen mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 14 juli zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook besloot het college een anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.

Stukken

2.

Beantwoording vragen art. 61 Rvo R Broos DMP Heusden over uitvoering archivering

Behandelvoorstel

Het college beantwoordde de vragen van raadslid de heer R. Broos (DMP Heusden) over de uitvoering van de archivering door de gemeente.

Stukken

3.

Peiling Ondernemingsklimaat 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de Peiling Ondernemingsklimaat (POK) 2016 voor de gemeente Heusden. De peiling geeft aan dat ondernemers in de gemeente Heusden positief zijn over de dienstverlening en het ondernemingsklimaat. Het college heeft besloten om voortaan een vast ondernemerspanel te bevragen over onderwerpen die betrekking hebben op het Economisch Programma voor de Langstraat.

Stukken

4.

openbare besluitenlijst college 28 juni 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 28 juni 2016 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht