Besluitenlijst 05 september 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 september 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 29 augustus 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 29 augustus 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfspand aan de Mandenmaker in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfspand op de hoek van de Mandenmaker en de Looier op bedrijvenpark Het Hoog in Nieuwkuijk.

Stukken

3.

Ledenraadpleging VNG over nieuwe Cao Gemeenten 1 mei 2017 - 1 januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Gemeenten voor de periode 1 mei 2017 - 1 januari 2019.

Stukken

4.

Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud van de woningcorporaties Woonveste en Vestia

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de reglementen over sloop, renovatie en groot onderhoud (genoemd in artikel 55b, lid 1, van de Woningwet) van de woningcorporaties Woonveste en Vestia.

Stukken

Uitgelicht