Besluitenlijst 06 december 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 december 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 29 november 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 29 november 2016 vast.

Stukken

2.

Geldleningsovereenkomst en allonge Stichting N-Joy

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, ter uitvoering van een motie van de raad, een geldleningsovereenkomst aan te gaan met Stichting N-Joy. De geldlening bedraagt € 95.000 en wordt verstrekt voor de voortzetting van de exploitatie van zwembad Het Run in Drunen.

Stukken

3.

Vaststelling geliberaliseerde pachtprijs 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de geliberaliseerde pachtprijzen voor 2017 te bevriezen. Het college heeft daarbij een marge van 0,15% vastgesteld om af te kunnen wijken als dit nodig is.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over klimaat, riolering en Operatie Steenbreek

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over klimaat, riolering en de ‘Operatie Steenbreek’.

Stukken

5.

Jaarverslag 2015 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college nam kennis van het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Stukken

6.

Invoering individueel keuzebudget voor medewerkers gemeentelijke organisatie

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten met ingang van 1 januari 2017 het individueel keuzebudget in te voeren voor de medewerkers van de gemeente Heusden.

Stukken

Uitgelicht