Besluitenlijst 06 mei 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 mei 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Recht van opstal diverse sportclubs

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten:
- een recht van opstal te vestigen voor de Drunense IJsclub D.IJ.K.;
- een recht van opstal te vestigen voor de OLV Schuts Elshout;
- een recht van opstal te vestigen voor het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk;
- een recht van opstal te vestigen voor Scherpschuttervereniging Juliana.

Stukken

2.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heusden vast te stellen en aan het gemeentelijk integriteitbeleid toe te voegen. Een aantal medewerkers van de gemeente Heusden, dat een intensief klantcontact heeft, is verplicht om deze meldcode te hanteren. Het helpt hen goed te reageren bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Stukken

3.

Opzeggen huurovereenkomsten te slopen hallen Schoolstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huurovereenkomsten voor de hallen achter Schoolstraat 9A in Drunen op te zeggen zodat deze hallen kunnen worden gesloopt. Het is de bedoeling om de vrijkomende grond te verkopen als bouwgrond.

Stukken

4.

Verkoop restrook bij de Abt van Grevenbroekstraat 1 in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de reststrook grond naast de Abt van Grevenbroekstraat 1 in Herpt te verkopen aan de aangrenzende eigenaar.

Stukken

5.

Vaststelling straatnaam Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan de nieuw aan te leggen straat op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen de straatnaam ‘Non-Ferro’ toe te kennen.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 22 april 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 april 2014 vastgesteld.

Stukken

7.

Restauratie van kunstobjecten Rijk voor Gouverneurshuis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om eenmalig een bedrag van maximaal € 12.727,00 beschikbaar te stellen voor de restauratie van de (kunst)objecten uit de Rijkscollectie. Daarna keren ze terug naar het Gouverneurshuis.

Stukken

8.

Ontwerp 1e herziening exploitatieplan Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp van de 1e herziening van het exploitatieplan Geerpark. Het ontwerpplan ligt vanaf 8 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Stukken

Uitgelicht