Besluitenlijst 06 november 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 november 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 30 oktober 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidsplan ‘Samen armoede en schulden aanpakken’ voor de periode 2019-2022

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het beleidsplan ‘Samen armoede en schulden aanpakken’ voor de periode 2019-2022 vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad hierover op 18 december aanstaande een besluit.

Stukken

3.

Concretisering grondbeleid

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een verdere concretisering van het grondbeleid vast te stellen. Daarbij wordt het uitgangspunt om steeds minimaal 2 ontwikkelaars te benaderen en het ontstaan van nieuwe bouwclaims te vermijden. Naar verwachting neemt de raad hierover op 18 december aanstaande een besluit.

Stukken

4.

Evaluatie erfpachtregeling 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van een nieuwe evaluatie van de erfpachtregeling. Naar verwachting neemt de raad hierover op 18 december aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen om de plannen voor een nieuw kleedgebouw voor SC Elshout en de renovatie van de atletiekbaan voor DAK uit te werken. In totaal gaat het om een bedrag van € 70.000. Het is de bedoeling de plannen voor het kleedgebouw voor SC Elshout eind 2019 af te ronden zodat in 2020 gestart kan worden met de bouw. Voor de atletiekbaan willen we de plannen begin 2019 afronden zodat in het voorjaar 2019 gestart kan worden met de renovatie. Naar verwachting neemt de raad op 18 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

6.

Stand van zaken ecologische verbindingszones in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gezamenlijk met de partners uit Het Groene Woud een aanvraag te doen in het kader van het Groenontwikkelfonds Brabant. Het gaat om een aanvraag voor subsidie voor de voorbereiding en realisatie van de ecologische verbindingszone ‘Hedikhuizense Maas’.

Stukken

7.

Verkoop woning Julianastraat 10 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woning aan de Julianastraat 10 in Vlijmen te verkopen.

Stukken

8.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee Heusden Transparant over opvolging toezegging

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de opvolging van een toezegging beantwoord.

Stukken

Uitgelicht