Besluitenlijst 07 augustus 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 augustus 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 31 juli 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 31 juli 2012 vastgesteld, met de toevoeging dat het college heeft besloten om te participeren in de subsidieaanvraag van natuurmonumenten inzake de Heidijk.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 3 en 10 augustus.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 3 en 10 augustus 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Vonnis van de rechtbank over de definitieve schadeloosstelling in de zaak onteigening Robrechtstraat 19 Oudheusden voor de realisatie van het project Castellum Oudheusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het vonnis van de rechtbank over de vaststelling van de definitieve schadeloosstelling van de onteigening van het pand Robrechtstraat 19 in Oudheusden en gaat over tot uitbetaling. Het bedrag dat de onteigende heeft toegewezen gekregen door de rechtbank bedraagt € 222.590,-. Dit is aanzienlijk lager dan het bedrag van € 240.000,- dat het college in 2008 meerdere keren heeft aangeboden om tot minnnelijke overeenstemming te komen en om deze onteigeningsprocedure te kunnen voorkomen.

Stukken

4.

Uitspraak Raad van State met betrekking tot de niet aanwijzing tot gemeentelijk monument van een graf te Vlijmen.

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitspraak van de Raad van State van 11 juli 2012 over de niet aanwijzing van een graf in Vlijmen tot gemeentelijk monument, voor kennisgeving aangenomen. De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft als gevolg dat het graf geen gemeentelijk monument wordt.

Stukken

5.

Sanering en vervanging dakbedekking openbare basisschool de Wilgen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor het vervangen van het dak van openbare basisschool de Wilgen. Hiermee worden eventuele risico’s als gevolg van asbest geheel uitgesloten.

Stukken

6.

Wijzigingen CAR-UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen.

Stukken

7.

Aansluiting A59 via het Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Stukken

Uitgelicht