Besluitenlijst 07 februari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 februari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 31 januari 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 31 januari 2017 vast.

Stukken

2.

Beslissing op bezwaren tegen verkeersbesluit doodlopende weg De Bosschen Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit om van ‘De Bosschen’ een doodlopende weg te maken, gegrond te verklaren omdat dit besluit niet voldoende gemotiveerd was. Het verkeersbesluit is voorzien van een nadere motivering en blijft nu alsnog in stand.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaren tegen de afgewezen planschadeverzoeken Verdilaan 18 en 30 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaren tegen de eerdere afwijzing van verzoeken om planschade voor de percelen Verdilaan 18 en 30 in Vlijmen ongegrond verklaard. Dit besluit volgt het advies van de Commissie bezwaarschriften.

Stukken

4.

Scheidingsvoorstel DAEB - niet DAEB van woningcorporatie Zayaz

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorstel van woningcorporatie Zayaz uit ‘s-Hertogenbosch over een administratieve scheiding van hun diensten van algemeen economische belang. Hiermee voldoet de corporatie aan een wettelijke plicht en blijven zij dicht bij hun kerntaak, namelijk zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Woningcorporatie Zayaz bezit in Vlijmen een zorgboerderij met vier opvangplaatsen aan het Gemeint 3.

Stukken

5.

Memo over advies Augusteijn betreffende de toekomst van de gemeente Haaren

Behandelvoorstel

Het college heeft het memo ‘Advies Augusteijn over toekomst gemeente Haaren’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. In dit memo wordt een korte toelichting op de actuele stand van zaken gegeven.

Stukken

Uitgelicht