Besluitenlijst 07 maart 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 maart 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 21 februari 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 februari 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Uitbreiding zonnecollectorinstallatie zwembad Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de zonnecollectorinstallatie op zwembad Die Heygrave uit te breiden. De installatie is halverwege 2016 aangesloten op het wedstrijdbad, maar levert meer warmte op dan aan dit bad kan worden afgegeven. Met de uitbreiding kan alle opgewekte warmte worden benut, waardoor meer CO2 wordt bespaard.

Stukken

3.

Evenementenbeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben het ‘Evenementenbeleid gemeente Heusden’ vastgesteld. Het evenementenbeleid bevat regels voor evenementen om daarmee overlast te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te beschermen.

Stukken

4.

Aansluiting bij informatieknooppunt zorgfraude

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan te sluiten bij het samenwerkingsverband informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). Hierdoor is het mogelijk om meer informatie te delen waarmee effectiever kan worden opgetreden tegen zorgfraude.

Stukken

5.

Subsidieverzoek mantelzorgondersteuning Modus/Contour de Twern

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 26.625 beschikbaar te stellen aan O3 voor de uitvoering van het compliment dat zij in 2016 aan mantelzorgers hebben uitgereikt.

Stukken

6.

Toezegging informatievergadering Ruimte over bodemonderzoeken op bedrijventerrein Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college stuurt een memo aan de raadsleden en de leden van de informatievergadering Ruimte als antwoord op een toezegging in de informatievergadering Ruimte van 25 januari 2017. De toezegging werd gedaan in reactie op een vraag om informatie over bodemonderzoek op bedrijventerrein Metal Valley.

Stukken

7.

Benoeming stemmentellers Tweede Kamer verkiezingen 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de stemmentellers aan te wijzen voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017.

Stukken

8.

Wijziging/uitbreiding mandatering schuldhulpverlening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de mandatering voor het verlenen van toegang tot de schuldhulpverlening te wijzigen. Hierdoor kunnen inwoners die hulp nodig hebben bij schulden, sneller toegang krijgen tot financiële hulp.

Stukken

9.

Wijziging mandatering toekenning voorziening regiotaxi

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het mandaat voor de afhandeling van aanvragen regiotaxi te wijzigen. Het mandaat wordt uitgebreid en deels ook toegekend aan de medewerkers van het aanmeldpunt Bijeen. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het proces korter.

Stukken

Uitgelicht