Besluitenlijst 07 november 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 31 oktober 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Taalakkoord laaggeletterdheid Midden-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Taalakkoord Midden-Brabant te ondertekenen. Met dit akkoord geven de regiogemeenten en een aantal relevante partners aan dat zij zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid en hiervoor een plan ontwikkelen.

Stukken

3.

Omgevingskoers Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college stemt op de bestuurlijke regiodag op 30 november aanstaande in met de Omgevingskoers Noordoost Brabant en informeert de raadsleden hierover door dit koersdocument met een begeleidend memo aan hen toe te sturen.

Stukken

4.

Memo’s over stand van zaken in gezamenlijke projecten in de regio’s

Behandelvoorstel

Het college heeft twee memo’s vastgesteld over de stand van zaken in de gezamenlijke projecten binnen de regio’s Hart van Brabant en Noordoost-Brabant. Ze worden geagendeerd voor de informatievergaderingen Bestuur en Beheer en Ruimte van 28 en 29 november aanstaande.

Stukken

5.

Bescherming gierzwaluwen in De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft een brief van de heer F. van Dijk over de bescherming van gierzwaluwen in De Voorste Venne beantwoord en de raadsleden hierover met een memo geïnformeerd.

Stukken

Uitgelicht