Besluitenlijst 08 april 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 april 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Pilot Energieadvies aan huis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten samen met woningcoöperatie Woonveste een pilot “Energieadvies aan huis” te starten. Komend half jaar worden zo’n 80 huisbezoeken afgelegd waarbij onder meer aan mensen met een HeusdenPas actief energieadvies wordt aangeboden. Casade (woningcorporatie in Waalwijk en Loon op Zand) doet de uitvoering. De werkgroep Energiebesparing van de lokale energiecoöperatie “Energiek Heusden”, wordt hierbij betrokken.

Stukken

2.

Voorjaarsnota GGD 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van de voorjaarsnota 2015 van de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast is besloten om over de gevraagde verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,19 voor de infectieziektebestrijding, pas een besluit te nemen nadat deze verhoging is onderbouwd.

Stukken

3.

Jeugdburgemeester

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de functie van Jeugdburgemeester m/v in te stellen en kinderen uit groep 7 van de basisscholen of vergelijkbare groepen in de gelegenheid te stellen deze functie telkens voor één jaar te vervullen.

Stukken

4.

Afronding inbreiding Hoofdstraat Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Abt van Grevenbroekstraat in Herpt woonrijp te maken. Het college heeft daarnaast besloten om het advies uit het archeologisch onderzoek over te nemen. Hieruit blijkt dat er sporen van bewoning zijn uit de 11e eeuw. De vondsten zijn opgegraven en de belangrijkste worden bewaard in het provinciaal depot.

Stukken

5.

Vervanging tennisbanen LTC de Hoge Heide

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de toplaag van vier tennisbanen te vervangen op de accommodatie van tennisvereniging LTC de Hoge Heide. De werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd.

Stukken

6.

Aanwijzing toezichthouder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de heer R.G.F.J. Bartels aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bouwen, milieu en APV.

Stukken

7.

Standpunt Baanbrekers over tijdelijke dienstverbanden Wsw

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raadsleden te informeren over het bestuurlijk standpunt van Baanbrekers over het beëindigen van de tijdelijke dienstverbanden Wsw.

Stukken

8.

Invoering erfpachtregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de “Algemene Erfpachtvoorwaarden gemeente Heusden 2014” en een model van een erfpachtovereenkomst. Hiermee wordt het voor kopers makkelijker om woningen of bedrijven te realiseren omdat de bouwgrond niet direct gekocht hoeft te worden. Het college stelt de raad voor om zich op 6 mei 2014, overeenkomstig artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet, uit te spreken over deze erfpachtregeling. Daarna is het aan het college om een definitief besluit te nemen.

Stukken

9.

Vaststelling openbare besluitenlijst 1 april 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 april 2014 vastgesteld.

Stukken

10.

Invoering starterlening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de starterlening in te voeren en de daarvoor noodzakelijke verordening vast te stellen.

Stukken

Uitgelicht