Besluitenlijst 08 december 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 december 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Proef omgekeerd inzamelen afval

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een proef met het omgekeerd inzamelen van afval uit te voeren in een deel van de wijk Braken-Oost in Drunen. Hierbij worden GFT-afval, oud papier en karton en PMD (plastic, metalen en drankenkartons) gratis aan huis ingezameld. Restafval moeten de inwoners zelf, tegen betaling, naar een verzamelcontainer brengen. De proef start op 1 maart 2016 en duurt in ieder geval tot het einde van het jaar. Voor de proef is subsidie aangevraagd.

Stukken

2.

Monitoring ondernemingsklimaat

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een peiling onder ondernemers te houden over het ondernemersklimaat. Deze peiling vormt het startpunt voor een continue meting van het ondernemersklimaat in Heusden en De Langstraat. Het college werkt hierbij nauw samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Stukken

3.

Verplaatsing standplaatslocatie centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het standplaatsenbeleid per 1 maart 2016 op een onderdeel te wijzigen. Door de komende wijziging van de fysieke inrichting van het centrum van Vlijmen vervalt de standplaatslocatie op het Plein. Daarvoor in de plaats komt er een standplaats op het parkeerterrein aan de Oliemaat.

Stukken

4.

Mandaat voor manager Bijeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de manager van Bijeen mandaat te verlenen, met de bevoegdheid van ondermandaat aan aangewezen personen binnen het mandaatteam van Bijeen, voor de verstrekking van een maatwerkondersteuning in het kader van het sociaal domein en binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders.

Stukken

5.

Aanbesteding personeels en salarisadministratie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om daarvan af te wijken voor de gunning van de personeels- en salarisadministratie aan Raet BV voor de periode januari 2016 tot januari 2021.

Stukken

6.

Aanwijzing ondergrondse glascontainer Oudheusden en 11 textielcontainers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de huidige bovengrondse glascontainer in de Kasteellaan in Oudheusden te vervangen door een ondergrondse. Tegelijkertijd zijn er 11 locaties aangewezen waar binnenkort afvalcontainers voor textiel worden geplaatst.

Stukken

7.

Benoeming lid Kunst Advies Commissie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw I. van der Velden te benoemen tot lid van de Kunst Advies Commissie. Zij vervangt de heer J. Poodt die eind van dit jaar aftreedt.

Stukken

8.

Vaststelling wijzigingsbesluit Heusden Buitengebied De Hoeven G 291

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp van het wijzigingsbesluit ‘Heusden Buitengebied, De Hoeven G 291’ ongewijzigd vast te stellen. Het plan maakt de bouw van een woning aan de straat De Hoeven in Haarsteeg mogelijk. Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 17 december 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep ingediend worden.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 1 december 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 december 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht