Besluitenlijst 08 januari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 januari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 18 december 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 december 2012 vastgesteld

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 4 tm 13 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 4 tot en met 13 januari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Reactie toezichtsbrief provincie Noord Brabant begroting 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de brief van de provincie Noord-Brabant inzake de toezichtsvorm voor het begrotingsjaar 2013.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo bouwkavels Molenpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden Transparant van 13 december 2012 over “bouwkavels Molenpark in Vlijmen” behandeld.

Stukken

5.

Voordracht collegeleden voor Algemeen Bestuur Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten wethouder M. Buijs voor te dragen als lid van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers en wethouder W. van Engeland als vervanger. Wethouder M. Mulder is als lid van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers ook automatisch lid van het Algemeen Bestuur.
De voordracht van de collegeleden gaat nu ter bekrachtiging naar de raad

Stukken

6.

Vragen artikel 61 Rvo jongerenruimte De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden Transparant over jongerenruimte in De Voorste Venne behandeld.

Stukken

7.

Weigering ontheffing artikel 61b RVV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een door Touareg-Recreaties B.V. aangevraagde ontheffing, voor het vervoeren van personen in een huifkar achter een tractor, te weigeren. Op advies van de politie is de ontheffing geweigerd vanwege de verkeersveiligheid.

Stukken

Uitgelicht