Besluitenlijst 08 juli 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 juli 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwikkeling plangebied Frans Halslaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de verkaveling en toekomstige inrichting van de woningbouwlocatie Frans Halslaan in Drunen en besloten de aanbestedingsprocedure voor het bouwrijp maken van de locatie te starten. Hier gaat de “Vereniging Samen Bouwen Wonen – Drunen” 15 woningen bouwen. Er komen 8 starterswoningen en 7 patiowoningen.

Stukken

2.

Schadevergoeding binnenbrand basisschool De Wilgen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de schade te vergoeden die op 5 februari 2014 ontstond door een binnenbrand in openbare basisschool De Wilgen.

Stukken

3.

Verkoop gedeelte van perceel VMN N 4152 Achterstraat 10 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel achter de Achterstraat 10 in Vlijmen te verkopen aan de eigenaar van dit pand.

Stukken

4.

Jaarverslagen bezwaarschriften en klachten 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2013 en daarnaast het jaarverslag klachten 2013 vastgesteld. Uit de jaarverslagen blijkt dat er afgelopen jaar minder bezwaarschriften en klachten zijn ingediend. Ze leveren informatie op voor verdere verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming.

Stukken

5.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2015 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over een pakket aan maatregelen voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling op subsidies in 2015, 2016 en 2017. Belanghebbenden krijgen nu de mogelijkheid om hierop hun zienswijze te geven en daarna zal het college een voorstel aan de raad doen. Naar verwachting neemt de raad dan op 23 september aanstaande hierover een besluit.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 1 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 juli 2014 vastgesteld.

Stukken

7.

Reactie op conceptnotitie reikwijdte en detailniveau over schaliegas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om te reageren op de “conceptnotitie reikwijdte en detailniveau” van het ministerie van Economische Zaken. In deze conceptnotitie staat hoe het ministerie onderzoek wil gaan doen naar de mogelijkheid tot het winnen van schaliegas.

Stukken

Uitgelicht