Besluitenlijst 08 oktober 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 oktober 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Artikel 61 Rvo vragen F. van der Lee (Heusden Transparant) over Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van der Lee (Heusden Transparant) over de aansluiting van het Ei van Drunen op de Spoorlaan.

Stukken

2.

Aanleg verkeersmaatregelen ter verhoging verkeersveiligheid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ter verhoging van de verkeersveiligheid op twee locaties in de gemeente verkeersmaatregelen uit te voeren. Het gaat om de kruising Wolfshoek/Dekkerseweg in Elshout en de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg. De maatregelen zijn in overleg met de omwonenden bepaald.

Stukken

3.

Memo aan raadsleden over nieuwsbrief Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen uit de raad beantwoord over een nieuwsbrief van de regio Hart van Brabant, onder andere over de beschikbaarheid van de woningbouwprognose voor Heusden.

Stukken

4.

Artikel 61 Rvo vragen J. Meijer (DMP Heusden) over voornemen tot fusie SPH en Mikz

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid J. Meijer (DMP Heusden) over het voornemen tot fusie tussen Stichting Peuterspeelzalen Heusden en Mikz.

Stukken

5.

Artikel 61 Rvo vragen D. Rijnders-Huisman (CDA) over Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid D. Rijnders-Huisman (CDA) over de vervolgaanpak na de opening van het Ei van Drunen.

Stukken

6.

Ontwerp exploitatieplan Centrum Vlijmen 1e herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp van het exploitatieplan Centrum Vlijmen 1e herziening. Op 18 juni 2013 heeft de raad het exploitatieplan Centrum Vlijmen vastgesteld. Wettelijk is bepaald dat een exploitatieplan na inwerkingtreding in ieder geval eenmaal per jaar wordt herzien. Door gewijzigde uitgangspunten is herziening nu noodzakelijk.

Stukken

7.

Wijzigingen CAR-UWO; technische wijziging en nieuwe werktijdenregeling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk vastgestelde aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel over te nemen. Het betreft ondermeer veranderingen in de werktijdenregeling.

Stukken

8.

Werkwijze aangaande voortijdig schoolverlaters

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om na Oudheusden de huisbezoeken aan voortijdig schoolverlaters ook in andere wijken te gaan houden. Het doel hiervan is om voortijdig schoolverlaters te activeren richting opleiding en/of werk.

Stukken

9.

Memo voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de leden van de raad met een memo te informeren over de voortgang van de verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Stukken

10.

Artikel 61 Rvo vragen F. van der Lee Heusden Transparant over interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht.

Stukken

11.

Contracten samenwerking regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor beleid, inkoop en aanbesteding van individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te gaan samenwerken met de gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Stukken

12.

Aanpassing proces gehandicaptenparkeerkaart

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvraagprocedure voor de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te gaan uitbesteden met ingang van 1 januari 2014. Verder komen de kosten voor afhandeling van de aanvraag, inclusief het medisch advies, vanaf die datum volledig voor rekening van de aanvrager.

Stukken

13.

Openbare besluitenlijst 1 oktober 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 oktober 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht