Artikel 61 Rvo vragen J. Meijer (DMP Heusden) over voornemen tot fusie SPH en Mikz

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 08 oktober 2013”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 08 oktober 2013”.

Uitgelicht