Besluitenlijst 08 september 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 september 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Stand van zaken Energievisie

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van de 4 uitvoeringsprogramma’s van de Energievisie. Deze programma’s gaan over de lokale energiecoöperatie, de eigen voorbeeldrol van de gemeente op het gebied van energiebesparing, het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving en de gemeentelijke duurzaamheidsnorm. Hiermee maakt Heusden werk van duurzame energie.

Stukken

2.

Voorbereiding aanleg fietspad dOultremontweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten te starten met de voorbereiding voor de aanleg van een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de d’Oultremontweg tussen de Wolfshoek en de bebouwde komgrens van Elshout. Voor de aanleg is een uitgebreide omgevingsvergunning nodig. De uitvoering van de werkzaamheden kan in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden. De betrokken bewoners en bedrijven worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Stukken

3.

Innovaties in openbare verlichting in relatie tot energiebesparing

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de aanbevelingen uit de memo ‘Innovaties in openbare verlichting in relatie tot energiebesparing’. Deze aanbevelingen gaan over nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare verlichting die tot energiebesparing kunnen leiden, zoals de toepassing van LED- en dynamische verlichting.

4.

Openbare besluitenlijst college 1 september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 september 2015 vastgesteld.

Stukken

5.

Het Run seizoen 2016 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren over de stand van zaken over de exploitatie van zwembad Het Run voor 2016 en verder. Dit onderwerp komt op de agenda van de informatievergadering Samenleving van 10 september a.s.

Stukken

6.

Revitalisering De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van het plan voor een ver(nieuw)bouwde Voorste Venne in Drunen. Volgens dit plan komt het beheer in handen van één (nieuwe) rechtspersoon. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 september aanstaande.

Stukken

Uitgelicht