Besluitenlijst 09 april 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 april 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beschikbaar stellen krediet aankoop voormalig winkelpand COOP Heusden 2013

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalig winkelpand van de COOP in Oudheusden. De raad neemt hierover op 14 mei aanstaande een besluit.

Stukken

2.

Uitspraken Putterstraat 18 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitspraak van de Raad van State over een vergunning voor een vrijstaand bijgebouw voor een atelier aan de Putterstraat 18 in Heusden voor kennisgeving aangenomen. De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. Het college heeft ook de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant over een vergunning voor de uitbreiding van dit bijgebouw voor kennisgeving aangenomen. De rechtbank heeft dit beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraken hebben als gevolg dat de vergunningen juist zijn bevonden en het vrijstaande bijgebouw mag blijven bestaan en worden uitgebreid.

Stukken

3.

Beeindiging deelname Duurzame Driehoek

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de deelname aan de Duurzame Driehoek te beëindigen. De gemeente Heusden is sinds 2005 aangesloten bij dit samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie en waterschappen voor een duurzame ontwikkeling binnen de driehoek Den Bosch – Tilburg – Eindhoven. Er zijn tot nu toe diverse projecten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Het college kiest er voor om steeds meer duurzaamheidsprojecten te ondersteunen die vanuit de samenleving zelf worden geïnitieerd omdat daarvoor meer animo en een breder draagvlak bestaat.

Stukken

4.

Representatierooster week 15

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 5 tot en met 14 april 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

5.

Resultaten metingen effecten Cleanstones

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de Cleanstones (luchtzuiverende cassettes) die bij wijze van proef bovenop enkele geluidsschermen langs de A59 zijn geplaatst. TNO heeft dit onderzoek in het najaar van 2012 uitgevoerd. De uitkomsten hiervan duiden erop dat het effect op de lokale luchtkwaliteit dusdanig klein is dat dit in de praktijk niet aantoonbaar is. Hiermee is volgens TNO niet gesteld dat de Cleanstones niet werkzaam zouden zijn.

Stukken

6.

Onkruidbestrijding op verharding

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor de uitvoering van de onkruidbestrijding op verharding over te gaan op de Duurzaam Onkruid Beheer-methode. Deze methode voldoet aan de bestuurlijke en financiële kaders. Uit recent onderzoek in opdracht van de Universiteit van Wageningen blijkt dat deze methode, hoewel ze gebruik maakt van chemische middelen, in vergelijking met andere onkruidbestrijdingsmethoden het minst milieubelastend is.

Stukken

7.

Het Run erfpachtsovereenkomst

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de privatisering van openluchtzwembad Het Run in Drunen een erfpachtovereenkomst aan te gaan.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 2 april 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 2 april 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht