Besluitenlijst 09 december 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 december 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Proeven afvalinzameling

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de werkwijze voor de proeven met afvalinzameling die in 2015 worden uitgevoerd. De proeven betreffen het instellen van een nultarief voor GFT-afval voor de gehele gemeente, het gecombineerd inzamelen van plastic verpakkingsafval en drankkartons (en eventueel op een later moment metaal) in een deel van de wijk Vlijmen-Vliedberg, en het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval, naar eenmaal per vier weken, in datzelfde deel van Vlijmen-Vliedberg.

Stukken

2.

Opzeggen erfpachtovereenkomst Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de erfpachtovereenkomst met Het Run BV (openluchtzwembad Het Run), op te zeggen wegens nalatigheid betreffende het winterklaar maken. Het bad zal hierdoor naar verwachting in januari 2015 weer in onbeperkte eigendom zijn van de gemeente.

Stukken

3.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 2 december 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 2 december 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht