Besluitenlijst 09 oktober 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 2 oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 2 oktober 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Voorbereiden van aanbesteding exploitatie Het Run 2019 e.v.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, vooruitlopend op de vaststelling van de gemeentebegroting in november, de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de exploitatie van openluchtzwembad Het Run in Drunen op te starten. Het college informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

3.

Verlenen van omgevingsvergunning Oosterseweg 1 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft voor de Oosterseweg 1 in Elshout een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning maakt de vergroting van een bestaande stal, de bouw van een nieuwe stal, het houden van meer vleeskuikens en minder melkkoeien mogelijk. De vergunning ligt, gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Elshout, Oosterseweg 1’, gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld.

Stukken

4.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de restauratie van het roze kasteel

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over de restauratie over het roze kasteel beantwoord.

Stukken

Uitgelicht