Besluitenlijst 09 september 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 september 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Uitspraak Raad van State planschadezaak Th Rijkenstraat Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitspraak van de Raad van State van 4 juni 2014 over de toewijzing van een planschadetegemoetkoming voor het perceel Theodorus Rijkenstraat 24 in Elshout voor kennisgeving aan te nemen. De Raad van State verklaarde het hoger beroep ongegrond en bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De tegemoetkoming in planschade is met deze uitspraak van de Raad van State definitief geworden.

Stukken

2.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid F van der Lee Heusden Transparant over privacy en deadlines bij transities in het sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de privacy en deadlines rondom de transities in het sociaal domein beantwoord.

Stukken

3.

Zorgcentrale stichting Modus

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de uitvoering van de zorgcentrale door Stichting Modus in 2014 een aanvullende subsidie van € 10.701,00 beschikbaar te stellen. Binnen deze zorgcentrale worden verschillende diensten aangeboden voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers. Deze diensten worden aangeboden door vrijwilligers.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 2 september 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 2 september 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht