Besluitenlijst 10 juni 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 juni 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Provinciale crisisaanpak arbeidsmarktbeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de regionale plannen voor de crisisaanpak op de arbeidsmarkt. Provinciale Staten hebben op 21 juni 2013 daarvoor budget beschikbaar gesteld. De regio Midden-Brabant, waartoe de gemeente Heusden behoort, heeft besloten dit budget in te zetten om (leer)werkplekken te behouden en te creëren via drie regelingen: de Baanbonus, de ZZP Voucher en de Startersbeurs.

Stukken

2.

Combinatie wijktip met waterberging Laurierstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wijktip voor de aanpassing en uitbreiding van het speelveld aan de Laurierstraat in Drunen uit te voeren in combinatie met het aanbrengen van een waterberging.

Stukken

3.

Aanvragen planschadetegemoetkoming Burgemeester van de Heijdenstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een planschadevergoeding toe te kennen aan de eigenaren van de percelen Burgemeester van de Heijdenstraat 59, 71, 73 en 93 in Drunen. De verzoeken werden ingediend vanwege het bestemmingsplan “Schoolstraat Noord Drunen waarin mogelijkheden zijn opgenomen voor woningbouw aan de Burgemeester Stiegerstraat.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 3 juni 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 3 juni 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht